Vastuullista kansallisvarallisuuden hoitoa

NeoEco-yhtiöt on vuonna 1999 perustettu suomalaisten kansallisvarallisuuden hoitoon erikoistunut sijoitusyhtiö. NeoEco-yhtiöiden liiketoiminnan perustan muodostavat vastuullinen metsävarallisuuden hoito, pääomasijoitustoiminta, liikkeenjohdon konsultointi, puutalorakentaminen sekä kiinteistöjen kehitys- ja vuokraustoiminnat. NeoEco-konserni on 100 % suomalaisomisteinen. Tavoittelemme pitkällä aikavälillä 10 % liikevoittoa. Toimimme pitkäjänteisesti, vastuumme kantaen, tulevia sukupolvia varten. Tavoitteenamme on tuottaa hyvinvointia.

NeoEco-konserni muodostuu
viidestä yksiköstä:NeoEco


NeoEco Metsät


NeoEco Palvelut


NeoEco Kiinteistöt


NeoEco Investments


Arvomme


Reilu

Tuotetaan ja jaetaan hyötyä,

  ollaan hyvien puolella

Kannattava

Vain taloudellista lisäarvoa tuottava yhtiö 

on yhteisölle hyödyllinen

Pitkäjänteinen

Toimitaan kestävästi, tehdään töitä 

tuleville sukupolville

Inhimillinen

Ihmiset ennen maksimaalisia voittoja

Vastuullinen

Huolehditaan ympäristöstä ja yhteisöstä


Onnistumisen mittarimme

Työtyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys

Liikevaihdon kasvu

Kannattavuus

Positiivinen yhteisövaikutus

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, 
joihin sitoudumme


Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille.

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatiota.

Varmistaa kulutus -ja tuotantotapojen kestävyys.

Suojella ja palauttaa ennalleen maaekosysteemejä, edistää niiden kestävää käyttöä sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.